VvE beheer

Het beheer van een Vereniging van Eigenaars(VvE) omvat diverse aspecten. Denk bijvoorbeeld aan het financieel en administratief beheer, het organiseren van Algemene Ledenvergaderingen en het coördineren van onderhoudswerkzaamheden. Denk ook aan juridische ondersteuning wanneer er geschillen zijn die niet direct en onderling opgelost kunnen worden. Activo VvE Beheer biedt je alle expertise om je van dienst te kunnen zijn, weet aan welke eisen VvE’s moeten voldoen en welke stappen jaarlijks nodig zijn om de VvE gezond te houden. Wij beseffen dat een goed functionerende VvE essentieel is voor het woongenot. Daarom bieden wij kwaliteit, transparantie, passende service en ondersteuning in het beheer.

Financieel en administratief beheer voor o.a.:

  • Incasseren, administreren en bewaken van de door de eigenaren aan de VvE verschuldigde periodieke bijdragen;
  • Beheren en administreren van de banktransacties van de VvE;
  • Eénmaal per jaar laten uitvoeren van een kascontrole door de door de ledenvergadering benoemde leden van de kascontrolecommissie;
  • Beheren van het verzekeringspakket van de VvE met daarbij behorende schadeafhandeling;
  • Beheren van het archief van de VvE;
  • Voorbereiden van de Algemene Ledenvergadering in overleg met de voorzitter danwel het bestuur;
  • Organiseren, bijwonen, opstellen en verspreiden van de notulen van de Algemene Ledenvergadering.

Technisch beheer voor o.a.:

  • Namens de VvE aanvragen, beoordelen en vergelijken van offertes;
  • In opdracht van de VvE laten uitvoeren van klein- en onvoorzien onderhoud;
  • Laten opstellen en uitvoeren van het meerjaren onderhoudsplan (MJOP).